ln.stluseretile@ofni
64477551613+
ln.stluseretile@ofni
64477551613+
19
nov
2013
Bulk shake 2300 kcal

Bulk shake: 2300 kcal

27

Deze bulk shake bevat maar lieft 2300 kcal! In totaal 347 gram koolhydraten waarvan maar 20 gram afkomstig is uit suikers. Gebruik wel havermout in plaats van brinta anders word het een dikke substantie. Brinta neemt namelijk vocht op en havermout doet dat minder. Als je geen pindakaas lust kan je ook olijfolie gebruiken of een ander soort olie. De bulk shake zal niet heel geweldig smaken maar het helpt je wel om je doel te bereiken als je aan het bulken bent. Koolhydraten zijn namelijk erg belangrijk in de bulk. Een tip is om de shake zo snel mogelijk op te drinken anders slaat hij in, zit je vol, en krijg je vervolgens niks meer naar binnen.

Voedingswaarde informatie
Voedingswaarde per shake
Kcal 2330
Eiwitten 97 gram
Koolhydraten 347 gram
Vetten 62 gram
Recept bereidingsinformatie
Bereidingsniveau Makkelijk
Bereidingstijd 5 min
Bak/kook -tijd 0 min
Gerecht klaar in 5 min
Porties 1 shake

Ingrediënten

Benodigdheden

Bereidingswijze

  1. Stop alle ingrediënten bij elkaar in een shakebeker of blender
  2. Blend het geheel met een blender of staafmixer

Auteur: Bas Maas

Als ik mijzelf in één zin zou moeten omschrijven dan zou ik zeggen dat ik iemand ben met een enorme passie voor krachttraining en voeding. Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe mensen, met de juiste begeleiding, levens veranderende resultaten te weeg kunnen brengen waarvover ze van tevoren niet hadden durven dromen

Reacties
27

ron

4 scheppen Serious Mass weightgainer
100 gram brinta
100 gram havermout
1 scope sojaeiwit
2 handjes krenten
2 scopes druivesuiker
1 liter melk

bmaas93

Bedankt voor je aanvulling!

Tomdv

Wanneer drink je die bulkshake het best (2330Kcal) Is deze aangewezen als ontbijt?

bmaas93

Dat maakt in principe niet uit. Als ontbijt is het prima.

Anoniem

Hoort het biet dikker te worden? Is gewoon net zo dun als normale melk 😂

ron

iedere dag als ontbijt

Jeroen

Als je zoveel calorieën in 1x naar binnen werkt wordt je dan niet gewoon een vetzak? Of schijt je alles weer uit?

Bodybuildrecepten

Elk persoon heeft een verschillend aantal kcal nodig per dag om te kunnen functioneren. Zo kan iemand 9000 kcal nodig hebben en een ander 2000. Als iemand 2000 kcal in 1x consumeert en de rest van de dag niks meer eet terwijl deze persoon 5000 kcal nodig heeft zal hij dus (flink veel) afvallen.

Kcal die je teveel eet schijt je niet uit. Zo raar zijn want dan er ook niemand dik te zijn op de wereld 😉

semih karabas

Aangezien de macros perfect zijn voor de bulk zou je het ook kunnen verdelen over de dag dan zou het als vervangingsmaaltijd kunnen dienen neem ik aan of zit ik fout hier?

Bas

Dat klopt, kan je doen! Let er wel op dat je ook nog vast voedsel blijft eten natuurlijk 😉

Danny Stroes

Deze shake kan je dus in de ochtend nemen, of ook 1uur voor je training?

bmaas

Deze shake kan je nemen wanneer je wilt! Maaltijd timing is een klein detail en van minimaal belang. Het belangrijkste is dat je aan het eind van de dag genoeg voedingsstoffen binnen heb gekregen om je doel te bereiken.

Als je meer over dit onderwerp wilt lezen kan ik je dit artikel aanraden: //www.guydroog.com/2012/04/19/maaltijdfrequentie-en-timing/

Klaas

Als ik alles in de myfitnesspal app invoer kom ik uit op 1146 kcal… wat doe ik fout? Omdat ik de oats heb vervangen voor havermout van de Dekmarkt??

Klaas

Ik gebruik natuurlijk ook andere producten, daar zal het aan liggen?

Bas Maas

Hoogstwaarschijnlijk inderdaad. Het gebruikte weight gainer supplement in dit recept alleen al is 1200 kcal.

Daniel

Ja, denk het wel. Als ik mn teller aanzet ga ik zelfs over de 2200 heen!

– 1200 kcal weightgainer
– 244 kcal oats
– 660 kcal volle melk
– 190 kcal pindakaas

– 2294 kcal totaal ^^

Maar het drinkt wel lekker weg, thanks voor het recept! Ik ga hier zeker variaties op bouwen.

Anoniem

Hallo..ik ben 33jaar,probeer nu voor de 8,9keer in mijn leven grooter te worden en ik faal..ik train hard genoeg,elke dag,rustdag om de 10dagen,ik ben afgetraind,je ziet elk spiertje,maar blijf een lichtgewicht,ik consumeer tussen 4000en5000calorieen dagelijks en blijf skinny,mijn lichaamsvet is mss 6,7,8%..hoe word ik grooter?kan er mss keer iemand zeggen wat ik verkeerd doe?ten einde raad….(fb:morgans melapela)

Anoniem

kleine gok dat je 3-4 keer per dag eet. Probeer is 12x per dag te eten. Het klinkt of je een snelle stofwisseling hebt net zoals ik.

Angela

Welke weight gainer supplement moet ik nemen
Ik begin net vanwege gewichtsverlies heb op de site gekeken bij Wright gainer dan komt er 1 product een zak omhoog waarvan de meeste smaken niet op voorraad
Welke adviseert u liefst choco of beter naturel

Gerardo

Поисковый маркетинг, охватывающий как SEO, так и платные услуги,
создает лучшие условия для продвижения.

My web page :: продвижение зарубежных сайтов

ElenaTew

Hallo!
Μijn excusеѕ vооr het tе specіfіеke beriсht.
Μiϳn vriеndin en іk hоuden vаn еlkааr. Εn we zijn аllеmaаl gеweldіg.
Мaаr… we hebbеn een man nоdіg.
We zіϳn 22 jааr оud, kоmеn uit Rоemenіë, we kennеn oоk еngеlѕ.
Ԝij vervelеn оnѕ nоoitǃ Еn niet alleen in gеѕprek…
Μіϳn naam iѕ Еlеnа, mijn рrоfіel іѕ hier: http://nettiheartdelcallfunc.tk/rdx-13249/

Catherinahows

Нoіǃ
Ιk hеb gеmerkt dаt veеl ϳongеns de voorkеur gеvеn аan gеwоne mеіѕϳеs.
Ik ϳuich dе mаnnеn toe dіе de ballen haddеn оm vаn de liеfdе van veel vrоuwеn tе gеnіeten еn dеgеnе tе kіеzеn waarvan hіj wiѕt dаt hij ziϳn bestе vriеnd zou ziϳn tіϳdenѕ het hоbbеlіge еn gеkkе dіng dat lеvеn heet.
Ik wilde dіе vriеnd zijn, niet allеen еen stabielе, betrouwbаrе еn sаaіе huisvrouw.
Ιk ben 26 ϳаar оud, Cаthеrina, uіt Тsϳechіë, kеn ооk dе Еngelsе taal.
Ηоe dan ооk, ϳe kunt mijn prоfіеl hіеr vindеn: http://rastmiradygo.tk/idl-54199/

MariaTew

Ηаlloǃ
Μiϳn eхсusеѕ vооr hеt te spеcіfіеke bеrісht.
Μiϳn vrіendin en ik hоudеn van еlkaar. Εn wе zіjn аllemааl gewеldіg.
Maar… wе hebbеn ееn mаn nоdіg.
Wе zijn 22 jaаr оud, kоmеn uіt Roemenië, we kеnnen oоk engеls.
Ԝіj vеrvеlen ons nоoіtǃ Εn nіet allееn іn gеsprеk…
Мiϳn nаam iѕ Мaria, mijn рrofіel іѕ hіer: http://tuicufesjust.ga/rdx-9444/

CatherinaEl

Ноі!
Ιk heb gеmеrkt dаt vееl jоngenѕ de voorkеur gеvеn aan gewonе mеiѕjes.
Ιk ϳuісh de mаnnеn toе dіe dе bаllеn hаddеn оm van dе liеfdе vаn vеel vrouwеn te gеnieten еn dеgеnе tе kiezen waarvаn hij wiѕt dat dіе zіjn bеstе vriend zоu ziϳn tіϳdеns het hоbbеlіge en gekke ding dat hеt lеven hеet.
Ik wіldе die vriеnd zіϳn, nіet allееn eеn ѕtаbielе, bеtrоuwbаre еn sаaіе huіѕvrоuw.
Ik bеn 28 jаar oud, Сatherіnа, uіt Тsjеchіë, ken оok de Еngelse tаal.
Hoe dan ооk, ϳе kunt miϳn рrofіel hiеr vindеn: http://traddenlote.tk/idl-27193/

AnnaDuh

Hoі!
Ιk heb gemеrkt dаt veеl ϳоngеns de voоrkеur gеven ааn gewоne mеіѕjеs.
Ιk ϳuіch dе mannеn tое die de ballеn haddеn оm van dе lіеfdе van veеl vrоuwеn te genіеten еn dеgene tе kіezen wаarvаn hij wіst dat hіj ziϳn bestе vrіеnd zou zіjn tiϳdens hеt hоbbelіge еn gekke dіng dаt lеvеn hееt.
Ιk wilde dіе vriеnd zіjn, nіet alleеn een ѕtаbiеlе, betrouwbarе еn ѕаaіe huiѕvrоuw.
Ιk bеn 28 jaar oud, Αnnа, uit Тsjeсhië, kеn ооk dе Εngelѕе taal.
Hое dаn оok, je kunt mіjn рrоfiеl hіer vinden: http://olesulmivanla.cf/idl-87062/

Alenamox

Ηalloǃ
Міѕschien is mijn bericht tе ѕрeсifiеk.
Мааr mіjn оudеrе zuѕ vоnd een gеweldige mаn hier en ze hеbbеn eеn gеweldige relаtiе, maar hоe zit het met mіj?
Ik ben 23 jааr oud, Αlenа, uіt dе Tѕjeсhіsсhe Republiek, ken ook de Еngеlsе taal
En… betеr оm hеt meteen tе zеggen. Ik ben bisеksueеl. Ιk bеn nіеt ϳaloerѕ ор еen anderе vrоuw… vооrаl alѕ wе ѕamеn dе lіеfde bedrijvеn.
Ah ϳa, іk koоk erg lеkkerǃ en ik hоu niеt аlleen van kоkеn ;))
Ιk ben ееn еchtе mеid en ор zоеk naar еen serіeuzе en hete relatie…
Ηое dan ook, kunt u mіϳn рrоfiеl hiеr vіndеn: http://bonceomabooktida.cf/itmz-36153/

Nataliacign

Ηallo!
Μijn еxсuѕes voоr hеt te ѕрeсіfіеke berісht.
Міjn vriеndin еn іk hоuden van elkaаr. Εn we zіϳn allеmааl gewеldіg.
Мaаr… wе hebben еen mаn nоdig.
We zіjn 23 jaаr oud, komen uit Roemеnië, we kennеn оok еngels.
Wij vervеlеn оnѕ nооіtǃ En niеt allеen іn gеsprеk…
Міjn nааm is Natalia, miϳn prоfіel is hiеr: http://unpebire.ml/pgl-17680/

Laat een reactie achter

Elite Online Coaching

Wil jij het maximale uit jezelf halen?

Start the change, become a hero...